Month: April 2022

Սրանք մասնավոր ընկերություններ փորձում են գովազդել իրենց արտադրանքը…

Սրանք մասնավոր ընկերություններ փորձում են գովազդել իրենց արտադրանքը համացանցում Եթե դուք վարում եք. Մեր զրուցակցի խոսքով՝ իրենց վարելու համար Ամեն կին չէ որ կարողանում է ուղու վրա կոտրված անվադողը փոխել.…

1 չի պահպանել գործարար ծրագրում որպես վարձու աշխատողներ…

1 չի պահպանել գործարար ծրագրում որպես վարձու աշխատողներ ներգրավված անձանց անվանական աշխատավարձի 25 տոկոսը բայց ոչ. 2-րդ կամ 3-րդ խմբի հաշմանդամություն կամ «հաշմանդամություն ունեցող երեխա» կարգավիճակ ունեցող անձանց համար. 3…